Podsumowanie Kliwent E-Event

Podsumowanie Kliwent E-Event

Za nami siódma edycja, konferencji Kliwent Event, która w tym roku była organizowana całkowicie w formie zdalnej, przybierając nazwę Kliwent e-Event. Była ona zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Kliwent”, działające już teraz na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH.Jej głównym celem, jak było to w poprzednich latach, było spotkanie środowiska akademickiego z przedstawicielami branży HVAC&R.Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 24-28 maja 2021 roku za pośrednictwem platformy MS Teams.W tegorocznej edycji swoją wirtualną obecnością zaszczyciło nas […]