KN „Kliwent” knkliwent@gmail.com

Opiekunowie KN „Kliwent”:

dr inż. Marek Korzec ( napisz )

dr inż. Kazimierz Piergies ( napisz )

 

Zarząd KN „Kliwent”:

– przewodnicząca: Aleksandra Adamiuk (napisz)

– zastępca przewodniczącej:  Patrycja Wojnar (napisz)

– sekretarz V roku: Aneta Kordek (napisz)

– sekretarz IV roku: Grzegorz Grątkowski (napisz)

– sekretarz III roku: Karolina Kruk (napisz)

sekretarz II roku: Anna Maciej (napisz)

– admin/webmaster:  Grzegorz Grątkowski (napisz)