Jako Koło Naukowe mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w jubileuszowej sześćdziesiątej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. Wydarzenie odbywające się rokrocznie, towarzyszące dniu Św. Barbary, gromadzi wszystkie koła naukowe Pionu Górniczego w obradach naukowych podzielonych na 16 sekcji tematycznych. Sekcja, w której bierzemy najaktywniejszy udział, która stanowi centrum naszych zainteresowań to sekcja Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.

 

W tym roku w naszej sekcji wygłoszono 14 referatów:

1. Rola izolacji termicznej budynku w apsekcie zwiększania efektywności energetycznej budynków na przykładzie modelu fizycznego.

Autorzy:

Adamiuk Aleksandra 

Grątkowski Grzegorz 

2.Warunki doboru instalacji klimatyzacyjnej do kształtowania środowiska wewnętrznego w muzeach, bibliotekach i archwiach

Autorzy:

Zygadło Natalia

Ząber Marta

3.Analiza doboru źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego w kontekście rosnących wymagań środowiskowych i komfortu użytkowników

Autor: Glądys Szymon

4.Kontrola czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szpitalach

Autorzy:

Sikora Ewa

Oleksy Monika

5.Omówienie i przedstawienie systemów klimatyzacji VRV z odzyskiem oraz bez odzysku ciepła 

Autor:

Harasimczuk Hubert

6.Badanie stężenia pyłów zawieszonych i dwutlenku węgla w placówkach przedszkolnych

Autor: Mżyk Karolina

7.Centrale typu rooftop jako alternatywa dla central modułowych

Autorzy:

Kupiński Mateusz

Majda Angelika

8.Analiza procesu osuszania powietrza z zastosowaniem soli kamiennej

Autor:

Gorzelnik Stefan

9.Rola szczelności przewodów wentylacyjnych w instalacjach wentylacji mechanicznej

Autorzy:

Szczykutowicz Natalia

Drabiniok Dominika

10.Badanie wpływu filtrów w centralach wentylacyjnych na stężenie pyłów zawieszonych wewnątrz pomieszczeń

Autorzy:

Staszkiewicz Agnieszka

Pańczuk Joanna

11.Wpływ różnego rodzaju przeszkleń na zyski ciepła w pomieszczeniach

Autorzy:

Basta Grzegorz

Wielgusiak Wiktor

12.Centra danych – sposoby chłodzenia

Autor:

Górz Mateusz

13.Mostki termiczne w budynkach jednorodzinnych

Autor:

Gałęza Michał

14.Sterowanie wentylacją w zależności od potrzeb

Autor:

Motylski Dariusz

Wszyscy prelegenci mieli możliwość prezentacji przygotowanych referatów oraz podjęcia dyskusji na ich temat. Referaty były oceniane przez jury w składzie:

  • Przewodniczący komisji dr hab. inż. Dariusz Obracaj, Profesor AGH
  • Dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja Tomasz Trusewicz
  • Dr hab. Justyna Swolkień
  • Dr inż. Piotr Życzkowski
  • mgr inż. Paweł Deszcz
  • Aneta Kordek – przedstawiciel studentów

Po wygłoszeniu wszystkich referatów jury wyłoniło zwycięskie miejsca:

I MIEJSCE

Karolina Mżyk – „Badanie stężenia pyłów zawieszonych i dwutlenku węgla w placówkach przedszkolnych”

Ex aequo

Aleksandra Adamiuk , Grzegorz Grątkowski – „Rola izolacji termicznej budynku w aspekcie zwiększania efektywności energetycznej budynków na przykładzie modelu fizycznego”

II MIEJSCE

Agnieszka Staszkiewicz, Joanna Pańczuk – „Badanie wpływu filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych na stężenie pyłów zawieszonych wewnątrz pomieszczeń”

III MIEJSCE

Stefan Gorzelnik – „Analiza procesu osuszania powietrza z zastosowaniem soli kamiennej”

 

Laureaci zwycięskiego podium konferencji zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi poprzez JM Rektora AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Stowarzyszenie Polska Wentylacja oraz sponsorów wydarzenia.

Wydarzeniu towarzyszyła bardzo przyjazna atmosfera. Każdy z uczestników konferencji mógł porozmawiać z osobami wygłaszającymi referaty, wymienić własne spostrzeżenia podczas przerw kawowych. Konferencja dostarczała również dodatkowe atrakcje. Wśród publiczności rozlosowano upominki nawiązujące do Stulecia Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, a sama publiczność uhonorowała ich zdaniem najlepszego prelegenta, wybranego na drodze głosowania – laureata Złotego Nawiewnika, statuetki będącej symbolem naszej sekcji.