kaçak bahis siteleri canli casino siteleri

Historia Koła

Koło Naukowe KLIWENT oficjalnie zawiązane zostało na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (aktualnie Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami) Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w dniu 29.05.2002 r.

Inicjatorami koła naukowego byli studenci kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa:

Dominika Stodolak, Monika Twarowska, Joanna Przybyłowicz, Joanna Przybyłek, Krzysztof Wacek, Rafał Łuczak, Tomasz Markowski, Tomasz Krztuk, Łukasz Gardela,

którzy w dniu 17.01.2002 utworzyli statut i określili zakres działalności KN KLIWENT.

Opiekunami naukowymi Koła KLIWENT zostali:
dr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr hab. inż. Marek Borowski.

Pierwszym Przewodniczącym Koła została Joanna Przybyłowicz.

Pierwszym twórcą strony internetowej Koła Naukowego KLIWENT był Maciej Burchardt.

Dnia 1 czerwca 2012 r.  w sali 101 paw. A3/A4 na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (aktualnie Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie miało miejsce seminarium okolicznościowe z okazji 10-lecia powstania KN KLIWENT.

Więcej o wydarzeniu: [su_button url=”http://www.kliwent.agh.edu.pl/10-lecie-kn-kliwent/” target=”self” style=”flat” size=”1″ radius=”10″ icon=”icon: gift” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]10-lecie KN Kliwent[/su_button]

Działalność

Działając w Kole poszerzamy swoją wiedzę w zakresie projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji zarówno dla obiektów przemysłowych jak i użyteczności publicznej.

Nieodzownym aspektem w tym zakresie jest nawiązywanie i poszerzanie znajomości z wszelkimi firmami działającymi w branży wentylacji i klimatyzacji. Duży nacisk kładziemy na analizę własnego rozwoju oraz perspektywę pracy na rynku branży wentylacji i klimatyzacji.

Zajmujemy się także aspektami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego pod kątem analizy systemów ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Nasi członkowie zobowiązani są do realizacji prac dyplomowych tematycznie związanych z działalnością KN KLIWENT.
Spotykamy się na organizowanych przez nas seminariach i wykładach.
Naszymi gośćmi są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i specjalnie zapraszani goście związani z branżę wentylacji i klimatyzacji.
Uczestniczymy w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na wydziale, dotyczących problemów wentylacji i klimatyzacji.

Dodatkowym polem działania Koła jest organizacja i pomoc przy prowadzeniu konferencji i seminariów naukowych, organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (aktualnie Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami). W każdej takiej konferencji bierzemy aktywny udział.