Pomiary jakości powietrza

Pomiary jakości powietrza

W dniu dzisiejszym członkowie naszego Koła rozpoczęli pomiary jakości powietrza  w szkołach podstawowych oraz przedszkolu w Gminie Czernichów.Projekt pt. „Badania mikroklimatu w pomieszczeniach jednostek edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacyjnych” realizowany jest w ramach Grantów Rektora AGH 2021. Serdecznie dziękujemy Gminie Czernichów za umożliwienie pomiarów. Przed nami na razie długi czas zbierania wyników. A następnie wiele godzin analiz i wyciągania wniosków.