Dnia 1 czerwca 2012r  w sali 101 paw. A3/A4 na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie miało miejsce seminarium okolicznościowe z okazji 10-lecia powstania KN KLIWENT.

O godzinie 17:00 nastąpiło otwarcie seminarium.
Przybyłych gości powitali opiekunowie Koła:  dr inż. Dariusz Obracaj oraz  dr inż. Marek Borowski.
Słowo wstępu wygłosił Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii –  prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
Następnie głos zabrał Pan mgr inż. W. Wodziak, który opowiedział o historii, działalności oraz osiągnięciach Koła. Przedstawił także wyniki grantu rektorskiego, które KN Kliwent realizowało w latach 2009-2011.

Kolejnym etapem seminarium były prezentacje referatów przez laureatów tegorocznej studenckiej sesji naukowej.
Wystąpiły Panie: Małgorzata Siek,  Dorota Jeziorowska oraz Paulina Kowalik.

W spotkaniu uczestniczyło wielu zacnych gości, m.in. grono profesorskie oraz władze Wydziału.
Przybyło także wielu sympatyków Koła, absolwentów specjalności WIKP oraz przedstawicieli firm działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

 

Pojawili się Państwo z firm:

 • NAAR Technik Polska sp. z o.o.
 • PI Unimax, Kielce
 • Aibel AS Jens Risøensgt
 • Alpine Energie Polska Sp. z o.o.
 • VBW Engineering sp. z o.o.
 • Bims Plus FHH Sp. z o.o.
 • Frapol Sp. z o.o.
 • KG SENSOR, Warszawa.
 • MOFO Instalacje Sp. z o.o.
 • Amster Global sp. z o.o.
 • Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji „ZECHIK” Sp. z o.o.
 • Smay Sp. z o.o.
 • AiFO Group Sp. j.
 • Rosa, Siewierz
 • MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.
 • Strabag Sp. z o.o.
 • Elektroheat s.c.
 • HTK Went Polska
 • TEOMA S.A. (Aermec), Warszawa.
 • Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji „ZECHIK” Sp. z o.o.
 • IKA TECHNIK Sp. z o.o.
 • VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.

Po seminarium zarejestrowani goście udali się  na spotkanie okolicznościowe, które miało miejsce w Lunch Cafe Kraków przy ulicy Reymonta 15.
Spotkanie pozwoliło utrwalić stare znajomości oraz nawiązać nowe.
W miłej atmosferze można było  powspominać stare dobre czasy oraz podzielić się doświadczeniami zawodowymi .