Akademia HERZ’a

W dniu 17 listopada 2017 roku grupa studentów z Koła Naukowego „Kliwent”, działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie, zakończyła cykl szkoleń
pt. Akademia HERZ’a organizowanych przez firmę HERZ Armatura i Systemy Grzewcze
w Wieliczce. Cykl szkoleń obejmował cztery spotkania, które dotyczyły zagadnień projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Studenci mieli również możliwość zapoznania się procesem produkcyjnym w zakładzie.

Spotkania z młodzieżą na AGH

Dnia 14.11.2017 nasze Koło miało przyjemność gościć licealistów, którzy planują studiować na Akademii Górniczo – Hutniczej. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej oraz Laboratorium Aerologii Górniczej. Zostali również zapoznani z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wentylacją i klimatyzacją, a także z działalnością Koła Naukowego „Kliwent”. Goście z ogromnym zaciekawieniem oglądali stanowiska badawcze, a także przyrządy pomiarowe. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się model Ventroomu i kamera termowizyjna.

Wizyta w Centrum Medical w Katowicach

W dniu 27.10.2017 r. grupa studentów z Koła Naukowego „Kliwent” uczestniczyła w wyjeździe technicznym do szpitala Geo Medical w Katowicach. Jest to nowoczesny obiekt opracowany w oparciu o najnowsze branżowe standardy. Jego budowa rozpoczęła się w 2013 roku. Szpital właśnie rozpoczyna swoją działalność. Była to więc ostatnia okazja, aby obejrzeć miejsca, które później będą dostępne już tylko dla ściśle określonego personelu.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z przykładem zastosowania wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach czystych. Głównym punktem wizyty były cztery sale operacyjne, w których zastosowano system klimatyzacji z tzw. modułami recyrkulacyjnymi. Sale operacyjne to bardzo wymagające miejsce pod względem wytycznych w zakresie projektowania. Poza tym grupa studentów miała okazję zapoznać się z maszynowniami wentylacyjnymi, agregatami wody lodowej, systemem wentylacji pożarowej garażu podziemnego, instalacjami gazów technicznych, budową węzła cieplnego oraz pozostałymi instalacjami sanitarnymi.
Serdecznie dziękujemy inwestorowi oraz firmie ERBUD za możliwość tak szczegółowego zapoznania się z obiektem. Dzięki profesjonalizmowi i otwartości gospodarzy, studenci mieli okazję z bliska zobaczyć miejsca, które zazwyczaj dostępne są tylko dla personelu i pacjentów. Było to bardzo więc ciekawe i rozwijające spotkanie, które uzupełniło wiedzę zdobytą na Uczelni.

Zdjęcia: